FORS A/S


Fraktionsskilte til Tølløses nye genbrugsplads (juni 2020)
FORS A/S håndterer affald for Holbæk kommune og står for driften af kommunens 5 genbrugspladser i hhv. Tornved, Jernløse, Tølløse, Holbæk og Orø.

Tilbage i december 2019 blev vi valgt af FORS til at levere skilteløsningerne til deres helt nye genbrugsplads i Tølløse.

FORS havde fra start en klar vision for den nye plads – NEMHED. Affaldssorteringen skulle gøres nem for brugerne.

Sammen med FORS fik vi os hurtigt sporet os ind på, hvilke af vores skilteløsninger, der ville passe på pladsen, og som ville gøre affaldssorteringen hurtig og nem for brugerne.

Vi fik tegnet en skilteplade og skiltegalge i den ønskede størrelse, og produceret en prototype, som blev sendt til test og godkendelse hos FORS. Skiltet var præcis, som de havde ønsket, og vi satte gang i produktionen.

Fredag d. 12. juni 2020 efter et par måneders arbejde kunne portene til Tølløses nye genbrugsplads på Digemosevej endelig åbne for dens brugere.
En topmoderne genbrugsplads med skilteløsninger der er gennemtænkt ned til den mindste detalje både mht. funktionalitet og design.

Skilteløsningen på Tølløse genbrugsplads
På den nye genbrugsplads i Tølløse har vi leveret og monteret følgende skilteløsninger:

Ved genbrugspladsens 17 nedsænkede containere har vi monteret vores trekantmast på et gravbeslag med vip således, at skiltet kan lægges ned.
8 af trekantmasterne er desuden udstyret med et svingskilt, så fraktionen hurtigt kan åbnes og lukkes af pladspersonalet, når der er behov for dette.

Ved pladsens 17 fritstående containere har vi monteret vores trekantmast på vores smarte Easy Roll Stationær med 2 x dobbelt beton.

Derudover har vi udviklet et specialbeslag til pladsens forskellige mini-containere, så fraktionsskiltet sidder sikkert fast, men samtidig er nemt at flytte og håndtere for pladspersonalet, når containerne skal tømmes.

Til pladsens øvrige fraktioner ved eksempel vis siloer og i bygninger har vi leveret løse skilteplader til montering på væg eller mur.
Skiltenes grafiske udtryk har FORS haft PN Kommunikation til stå for. Vi har i den forbindelse sørget for selve printarbejdet af skiltepladerne – print af lidt over 100 skilteplader.

Vejen Kommune


Fraktionsskilte til Vejens nye genbrugsplads (juni 2020)
Vejen kommune står for driften af kommunens 3 genbrugspladser i hhv. Vejen, Brørup og Rødding.

Vi har siden 2014 af flere omgange leveret skilteløsninger til kommunens 3 genbrugspladser.

I marts 2020 blev vi igen kontaktet af Vejen kommune, som gerne vil have os til at levere skilte til dem igen. Denne gang til deres helt nye genbrugsplads på Koldingvej 30A i Vejen.

Kommunens pladspersonale og brugere er rigtig glade for de nuværende skilte med sølv/grøn skiltelayout og billede(r) af, hvad der må komme i den pågældende fraktion.
Kommunens ønske var derfor at fortsætte med det nuværende skiltelayout og koncept, som vi leverede til dem tilbage i 2014 på den nye plads i Vejen. Og det er faktisk blot finjusteringer her og der, som har været nødvendige på et par fraktioner – eksempel vis har ”Blød PVC” ændret navn til ”Til nedgravning”.

En ny og smart tilføjelse er der dog sket med kommunens skilte - løse fraktionsnumre!

Kommunen havde et stort ønske om at få deres fraktioner til at stå i nummerorden (1, 2, 3, 4, 5...) på den nye plads i Vejen. Men samtidig ville de stadig gerne have muligheden for at kunne bytte rundt på fraktionernes placering på genbrugspladsen.

Dette har vi løst ved at designe nogle små nummerskilte på 140x100mm som passer i størrelse og layout til kommunens fraktionsskilte. Når kommunen skal bytte rundt på 2 fraktioner – skal de blot løsne de 2 skruer og skifte det løse fraktionsnummer på skiltene.
Brugerne vil på den måde altid møde fraktionerne i nummerorden 1, 2, 3, 4, 5... og derudaf.

Planen er, at de løse fraktionsnumre også skal indføres på kommunens 2 øvrige pladser i den nærmeste fremtid.

Kommunens helt klare mål er at gøre de 3 pladser så ensartede som muligt således, at brugerne bliver mødt af ensartethed og vil opleve genkendelighed uanset, hvilken genbrugsplads i kommunen de besøger.

Skilteløsningen på Vejens nye genbrugsplads
På den nye genbrugsplads i Vejen har vi leveret og monteret følgende skilteløsninger:

Ved genbrugspladsens 18 nedsænkede containere har vi monteret vores standard skilt (stor) i vores stationære beslag Ø60x450mm.

Ved pladsens fritstående containere og siloer har vi monteret 15 af vores standard skilt (stor) på vores smarte Easy Roll Heavy.

Til pladsens øvrige fraktioner i og uden på bygninger har vi leveret løse skilteplader til montering på væg eller mur.

Derudover har vi leveret 4 stk. af vores smarte redskabsstation på Easy Roll. 2 stk. med redskabsholdere på begge sider og 2 stk. med redskabsholder på den ene side og sækkeholder på den anden.

Vi har sørget for opsætning af det grafiske layout og printarbejdet af skiltepladerne.

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune har 4 genbrugspladser i hhv. Måde, Tarp, Ribe og Bramming. Esbjerg Kommune var én af vores første kunder. Kommunen så lynhurtigt kvaliteterne ved vores Easy Roll og Standard Skilt og fik udskiftet deres gamle skiltesystem med vores skilteløsninger på deres 4 genbrugspladser.

Vi leverede de første skilte til genbrugspladserne i Esbjerg Kommune tilbage i 2006. Esbjerg Kommune har siden da benyttet os til al montage, udskiftning og vedligehold af skilte på deres pladser.

Ikast-Brande Kommune


Nye fraktionskilte til Brande Genbrugsplads (juni 2018)
Ikast-Brande kommune har 4 genbrugspladser i hhv. Ikast, Brande, Boarding og Nørre Snede.

I marts 2017 blev Brande genbrugsplads genindviet efter en større renovering, hvor blandt andet en række containere er blevet nedsænket, så brugerne slipper for tunge løft samt er et ubemandet afsnit blevet etableret, som fremover har åbent fra kl. 8-20 alle ugens syv dage.
I juni 2018 fik pladsen også en opgradering på skiltesiden, hvor vi Euro-Flex blev de heldige leverandører af skiltene.

Skilteløsningen på Brande genbrugsplads
På genbrugspladsen i Brande har vi leveret og monteret følgende skilteløsninger:

Ved genbrugspladsens nye nedsænkede containere har vi monteret vores Trekantmast (Stor) med en påsvejst vippefod. Et par af de monterede trekantmaster er desuden med svingskilt, så fraktionen hurtigt kan åbnes og lukkes, når der er behov for dette.

Ved pladsens fritstående containere har vi monteret vores Trekantmast (Stor) uden sving på vores Easy Roll Stationær med 2 x dobbelt beton. Ved pladsens siloer med haveaffald, mursten, beton og lignende har vi monteret vores Standard skilt (Stor) i vores Silobeslag (vinkel) samt Easy Roll stationær med dobbelt beton + Standard Skilt (stor).

Ikast-Brande Kommune har ligesom mange andre kommuner valgt at skifte over til KL, Dansk Affaldsforening og Miljøstyrelsens nye piktogramsystem på deres genbrugspladser. Vi har i den forbindelse stået for opsætning + print/tryk af de nye skilteplader til genbrugspladsen i Brande.

Håbet er, at de nye skilte på Brandes genbrugsplads skal gøre sorteringen af affald mere overskuelig for brugerne, så der sorteres bedre og mere affald bliver genanvendt.