Tarp Genbrugsplads (2013)


Nye fraktionskilte på Tarp Genbrugsplads (november 2013)

Esbjerg Kommune påbegyndte renoveringen af Tarp genbrugsplads i efteråret 2012, og kunne ca. et år efter i november 2013 genåbne pladsen for dets brugere. Den renoverede plads er udvidet med 15.000 kvm, og har nu et samlet areal på 25.000 kvm. Pladsen er dermed kommunens største genbrugsplads. Pladsen har fået en helt ny indretning med to veje. Den ene vej leder til et hævet containerområde med en kombination af nedsænkede containere og containere i plan niveau. Den anden vej er en ydre bane opbygget af store siloer til haveaffald, jord, mursten, byggeaffald og lign. fraktioner.

Skilteløsningen på Tarp Genbrugsplads
Vi har leveret skilteløsninger til Esbjerg Kommunes genbrugspladser siden 2006 og har løbende vedligeholdt skiltene på kommunens 4 genbrugspladser. Det har derfor kun været mindre tilpasninger der skulle til for, at skiltene kunne genbruges på den nye plads i Tarp.

På genbrugspladsen i Tarp har vi leveret og monteret følgende skilteløsninger:

Ved de nedsænkede containere er skiltene monteret i fjederbeslag, som er fleksible ved mindre påkørsler.
Ved pladsens fritstående containere benyttes vores Standard skilt (Stor), som er monteret i vores Easy Roll Standard skiltefod.

Ved pladsens siloer med haveaffald, mursten, beton og lignende har vi monteret vores Standard skilt (Stor) i vores Silobeslag.
Derudover har vi på siloernes vægge monteret vores redskabsholdere til kost og skovl, som gør at pladsens redskaber har en fast synlig plads, hvor brugerne let kan finde en kost eller skovl og returnere den igen efter brug.

Posted in Esbjerg Kommune.