Rådgivning om etablering og renovering af genbrugspladser

Skilte, det er bare ét af mange punkter der skal tages stilling til, når en ny genbrugsplads skal etableres eller eksisterende renoveres.

Der er de seneste årtier afprøvet og gjort en masse rundt omkring på landets genbrugspladser for at gøre dem mere brugervenlige og højne affaldssorteringen – ikke mindst på skiltesiden. Men hvordan opnår man den perfekte genbrugsplads, hvor affaldet bliver sorteret til UG?

Vi må nok sande, at helt perfekt bliver en genbrugsplads og affaldssorteringen nok desværre aldrig. Men efter 20 år i ”gamet” ved vi i hvert fald, hvad der virker, og hvad der ikke gør!

Igennem vores talrige besøg og leverancer af skilteløsninger til genbrugspladser i hele Danmark har vi opbygget en bred viden om, hvad sikker og god skiltning er, og har tilegnet os stor knowhow om dagligdagen på en genbrugsplads.

Vi forstår og kender pladspersonalets arbejdsgange, brugernes vaner og uvaner, vigtigheden af sikkerhed på pladsen, og ikke mindst hvad god infrastruktur på pladsen betyder. Og det hele er bare vigtigt - det hænger sammen.

Vi rådgiver og deler derfor meget gerne vores erfaringer og viden, når det kommer til etablering af en ny eller eksisterende genbrugsplads.

What you see is what you get – ingen forkromede løsninger her!
Vi er ikke ingeniører eller arkitekter hos Euro-Flex. Vi er løsningsorienterede praktikere, som har forstand på at konstruere og udvikle. Vi er vestjyder med benene solidt plantet i jorden - præcis som vores skilte.

Vi har stor respekt for budgetter, så hos os er det ikke de store forkromede løsninger der diskes op med, men i stedet solide fornuftige løsninger som er tilpasset præcis til jeres behov.

Vi leverer meget mere end blot et skilt! Vi har først gjort vores arbejde godt, når den leverede skilteløsning bidrager til god affaldssortering, og at mest muligt affald genanvendes.

Indledende besøg
Ved et større projekt som eksempel vis etablering af en ny eller renovering af en eksisterende genbrugsplads, vil vores samarbejde altid starte med, at vi kommer forbi jer og gennemgår, hvilke af vores skilteløsninger der vil passe bedst hos jer, så I får mest muligt ud af dem.

Grafisk opsætning

Hos os har I så at sige ”frit valg på alle hylder", når det kommer til det grafiske udtryk på skiltene. Vi rådgiver og hjælper jer dog meget gerne med jeres skiltelayout og grafiske udtryk, så dets budskab virker og når ud til brugerne.

Vi samarbejder med en række skiltemagere, som er dygtige på hvert deres område. Vi er på den måde dækket rigtig godt ind og kan stort set levere alt indenfor grafisk skiltetryk. På baggrund af jeres ønsker udvælger vi den skiltemager, vi mener kan udføre opgaven bedst.

Ønsker I selv at stå for det grafiske på skiltene, er det helt ok med os, så leverer vi blot skiltepladerne i rå stand eller i den ral-farve, I måtte ønske jer.

Nyt landsdækkende piktogramsystem

Indtil for nyligt har de enkelte kommuner og deres affaldsselskaber udviklet og designet deres egne skiltelayouts, men i 2017 introducerede KL og Miljøstyrelsen et landsdækkende piktogramsystem for affaldssortering bestående af først 17 og derefter i alt 62 piktogrammer. Noget der længe har været efterspurgt i branchen.

Piktogramsystemet er gratis og frivilligt, og mange kommuner og affaldsselskaber har allerede taget systemet til sig og har implementeret det på deres pladser.

Vi har også hjulpet flere af vores kunder med at integrere systemet på deres pladser. Nogle har vi leveret helt nye skilteløsninger til, og hos andre har vi blot udskiftet deres skilteplader med nye, hvor de KL piktogrammerne er på. Og der er ingen tvivl om, at flere vil følge trop.

Hvad er god skiltning?

God skiltning er første skridt til en succesfuld affaldssortering. Men hvad er god skiltning? Det såkaldte ”million dollar question”.

Det er der vitterligt ligeså mange meninger om, som der er brugere af et skilt. Men heldigvis er en mening ikke ensbetydende med, at det virker. Vi har været i ”gamet” i godt 20 år, og har gennem erfaring lært, hvad der skal stå og være på skiltet for, at affaldet ryger i den rigtige container.

Før i tiden røg alt affald usorteret til brændbart affald. Nu ved vi hvor vigtigt, det er at sortere affald, og at rigtig meget affald kan genbruges, hvis det sorteres korrekt.

I det seneste årti er der sket en rivende udvikling inden for affaldssortering på landsplan og ikke mindst på landets genbrugspladser. Graden af sortering er blevet større, antallet af fraktioner på genbrugspladsen er blevet flere, og kravene til pladspersonalet og brugerne af pladsen er blevet skærpet.

Førhen så man ofte fraktionsskilte udelukkende med tekst og nogle endda kun med en overskrift på landets genbrugspladser. I dag er en tekst bare ikke længere tilstrækkeligt for at sikre korrekt sortering.

Oftest er nutidens skiltelayout en kombination af en tekst + et billede og/eller et piktogram. Det, at brugerne visuelt kan se, hvad der må komme i containeren, gør skiltet meget mere forståeligt og effektivt. Et billede eller piktogram tager desuden også hensyn til brugere som er svagt læsende eller slet ikke kan læse.

Billede versus Piktogram
Nutidens skiltelayout indeholder udover tekst næsten altid et billede og/eller et piktogram. Men hvad er egentlig bedst til at beskrive en fraktion – et billede eller et piktogram? Der er fordele og ulemper ved begge dele, hvorfor mange vælger at kombinere de 2.

Piktogrammer fungerer godt som et symbolsystem med deres klare tegninger på ensartet baggrund. Den ensartede baggrund gør risikoen for fejltolkning mindre, idet brugeren ikke bliver forstyrret af for mange detaljer, som det for eksempel ofte sker med billeder/fotografier.

Det kræver dog en vis tilvænning og abstraktionsevne at bruge piktogrammer. Og ét piktogram der omfavner for eksempel vis fraktionen ”Småt elektronik” kan være en rigtig svær størrelse. Da et enkelt symbol ikke kan dække hele fraktionen, hvilket kan skabe problemer. Her kan fotografier/billedeeksempler være en stor hjælp, da det kan give brugerne nogle konkrete eksempler på, hvad "Småt elektronik" egentlig kan være.

Vores erfaring er, at en kombination med både billede og piktogram er at foretrække. På den måde får pladsen et flot, ensartet og genkendeligt symbolsystem gennem piktogrammerne, og brugerne får konkrete eksempler gennem billederne/fotografierne.

Fraktionsnummer på skilt
På de fleste genbrugspladser har de forskellige fraktioner et nummer. Nummeret er et super godt redskab for pladsens personale, når de skal henvise spørgende brugere til den rigtige fraktion. Hvorfor rigtig mange vælger at få trykt fraktionsnummeret på skiltepladen. Ved at have nummeret printet på skiltet kan de let og hurtigt henvise brugeren til fraktionens nummer.

Meget tekst versus lidt tekst
Vores erfaring siger, at så lidt tekst som muligt er at foretrække. En tydelig fraktionsoverskrift og evt. en undertekst med reelle eksempler på, hvad der må komme i den pågældende fraktion. Det skal være kort og kontant. Det går stærkt på landets genbrugspladser, så det skal være hurtigt og nemt for pladsens brugere at se og aflæse pladsens skilte. Det hjælper en ”lang stil” bare ikke til.

Hvis man ønsker mere information ved en fraktion, anbefaler vi i stedet at supplere skiltet med en undertavle i form af eksempel vis vores A3 klaprammeskilt, hvorpå man kan give den yderligere information der behøves.

Brug af farver og farvesymbolik
Forestil dig en verden uden farver. Ville livet så være ligeså smukt og dejligt, som det er nu? Næppe!

Farver påvirker os både fysiologisk og psykologisk og er med til at styre, hvordan vi lever vores liv både i bevidstheden og i ubevidstheden.
Det giver derfor rigtig god mening at gøre brug af farver og deres symbolik, når det kommer til skiltedesign også på fraktionsskilte.

Ved at bruge passende farver til de forskellige fraktioner, vil brugerne ubevidst blive guidet. Men hvis farver bare bruges i flæng, kommer en genbrugsplads hurtigt til at ligne en ”regnbuefabrik”, hvor fraktionsskilte i stedet for et skabe overblik og klarhed skaber forvirring.

Farver er gode, når de bruges med omtanke.